image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đảng bộ xã Đoàn Lập giữ trọn niềm tin theo Đảng
Lượt xem: 73

Những năm qua, Đảng bộ xã Đoàn Lập đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, đề ra những giải pháp phù hợp, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương. Nhiệm kỳ 2010-2015, tuy còn những khó khăn nhất định, song được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của Nhân dân nên hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đều được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao. 

            Những năm qua, Đảng bộ xã Đoàn Lập đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, đề ra những giải pháp phù hợp, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương. Nhiệm kỳ 2010-2015, tuy còn những khó khăn nhất định, song được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của Nhân dân nên hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đều được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đoàn Lập đã không ngừng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật. Trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và có sự đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Năng suất lúa năm 2014 đạt 63 tạ/ha, tăng 3,1% so với năm 2010. Diện tích cây màu năm 2010 là 120 ha, đến năm 2014 tăng lên 140 ha, diện tích cây thuốc lào hàng năm đạt trên 100 ha, sản lượng bình quân đạt 170 tấn, ước tính thu nhập gần 30 tỷ đồng. Chăn nuôi gia súc gia cầm tiếp tục được ổn định, toàn xã hiện có 12 trang trại và 42 gia trại, 4.500 con lợn, 100.000 con gia cầm đạt 200% chỉ tiêu. Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2010 là 80 ha, sản lượng nuôi thả và đánh bắt đạt 350 tấn, tăng 178% so với năm 2010.

 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến nay xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí, 10/11 thôn hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, Nhân dân hiến trên 50 ha đất, xây dựng khu cánh đồng mẫu lớn 20 ha, đào đắp 26 tuyến đường nội đồng dài 12 km, xây dựng 3 cây cầu nội đồng tại khu vựa đồng rừng, nâng cấp tuyến đường trục xã dài 900m. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được phát triển tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Cùng với việc phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, ba trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong 5 năm xã có 305 cháu thi đỗ các trường đại học, cao đẳng… Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, các chương trình quốc gia về y tế được triển khai có hiệu quả. Hoạt động văn hóa thông tin được tổ chức kịp thời, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 100% làng được công nhận làng văn hóa lần 1; 2 làng được công nhận làng văn hóa lần 2, 83% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Các chính sách an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện được thực hiện tốt, góp phần không nhỏ trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,25% (năm 2010) xuống còn 5%… Tình hình quốc phòng - an ninh được đảm bảo, không để xẩy ra các vụ việc phức tạp và điểm nóng trên địa bàn. Có được kết quả đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã vận dụng đúng đắn các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, bám sát với tình hình thực tiễn của địa phương, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí đảng ủy viên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện từng lĩnh vực và địa bàn phụ trách, qua đó, tham mưu cho Ban Chấp hành lãnh đạo đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế.

Cùng với công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng được chỉ đạo tích cực và chặt chẽ, tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiều năm qua, các đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng được Đảng ủy mở rộng ở các thành phần như: Đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân, trí thức... Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo 17 chi bộ trực thuộc, các ngành, đoàn thể tạo mọi điều kiện để quần chúng có cơ hội phấn đấu, rèn luyện đạo đức, khẳng định năng lực của mình. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy xã giới thiệu 66 quần chúng ưu tú học nhận thức về Đảng, kết nạp được 28 đồng chí, nâng tổng số đảng viên hiện có lên 304 đồng chí. Quá trình kiểm điểm của tập thể và cá nhân đảng viên được nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng các biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, giữ vững đoàn kết trong Đảng và trong Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cổ vũ động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới

Bản quyền thuộc Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Địa chỉ: Thôn Tiên Đôi Nội, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Điện thoại: 02253883192 - Fax: .............................

Email: ubdoanlap@gmail.com