image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xã Đoàn Lập đón danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Lượt xem: 82

Lế đón nhận danh hiệu AHLLVTND


Xã Đoàn Lập cách trung tâm huyện lỵ 3 km về phía Nam. Phía Bắc giáp xã Bạch Đằng; phía Đông giáp xã Tiên Minh, phía Tây liền kề xã Kiến Thiết, xã Cấp Tiến; Phía Nam giáp huyện Vĩnh Bảo, ngăn cách bởi sông Thái Bình. Diện tích đất tự nhiên 806,7 ha; trong đó đất canh tác 458 ha. Dân số 7.760 người; trong đó đồng bào Công giáo chiếm 28% dân số.

Nơi đây có bề dày lịch sử hình thành cộng đồng cư dân. Người Đoàn Lập giàu lòng yêu nước và nhiệt tình cách mạng, chịu đựng gian khổ hy sinh, lao động cần cù sáng tạo, là đội quân chủ lực đấu tranh giải phóng và xây dựng quê hương cũng như giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Đoàn Lập là 1 địa bàn trọng yếu của huyện Tiên Lãng, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Chi bộ xã Đoàn Lập nay là Đảng bộ được thành lập ngày 25/4/1948, có 12 đảng viên nay đã phát triển lên Đảng bộ có 283 đảng viên. Đảng bộ đã vận dụng đúng đắn sáng tạo đường lối của Đảng, lãnh đạo nhân dân và lực lượng vũ trang xã Đoàn Lập vượt lên mọi khó khăn gian khổ, hy sinh giành được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đoàn Lập đã góp phần không nhỏ vào chiến công chung của Đất nước, những gương hy sinh anh dũng của cán bộ và nhân dân đã để lại những ấn tượng không phai mờ trong lòng mỗi người dân Đoàn Lập. Ngày nay những chiến công ấy đã được Nhà nước phong tặng những danh hiệu cao quý, làm rạng rỡ thêm trang sử vẻ vang của xã Đoàn Lập nói riêng, huyện Tiên Lãng nói chung.
NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC CỦA NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN XÃ ĐOÀN LẬP TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 - 1954):
   Trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp Đoàn Lập có 357 thanh niên tòng quân, 193 người đi dân công hoả tuyến. Toàn xã đã hứng chịu hàng ngàn tấn bom đạn, 950 lóc nhà bị đốt cháy, 450 người bị bắn giết, hơn 500 người bị địch đánh đập, tra tấn, hãm hiếp, 320 người bị cầm tù và hàng ngàn người dân phải đi tản cư. Quân và dân Đoàn Lập đã được Nhà nước tặng:
   - 01 Huân chương chiến sĩ hạng nhất cho cán bộ và nhân xã Đoàn Lập ngày 13/5/1954.
   - 01 Huân chương chiến sĩ hạng ba cho LLDQ, DK xã Đoàn Lập.
   - 01 Huân chương kháng chiến hạng ba.
   * Về cá nhân:
   - 107 Liệt sĩ, 04 chiến sĩ thi đua giết giặc lập công xuất sắc.
   - 07 Huân chương Chiến công các loại, trong đó có 1 Huân chương ộc Lập hạng 3, 1 Huân chương Chiến sỹ hạng nhất.
   - 218 Huân, Huy chương kháng chiến.
   - 32 Bằng khen Chính phủ, 4 Chiến sỹ thi đua giết giặc, 1 dũng sý Cát Bi, 1 Chiến sỹ thi đua toàn quân, 50 chiến sỹ Điện Biên, 107 người là Liệt sỹ, 97 người là thương binh, 7 Bà mẹ VNAH.
NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC ( 1954 - 1975):
   Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, quân và dân xã Đoàn Lập đoàn kết một lòng phát huy truyền thống cách mạng quê hương, cần cù lao động, không lùi bước trước khó khăn, khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh, cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội văn hoá tiến lên xây dựng CNXH ở miền Bắc, nâng cao đời sống nhân dân vừa sản xuất vừa chiến đấu, góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng Hải quân và Không quân của Mỹ, hết lòng hết sức chi viện cho Miền Nam ruột thịt, khắc phục mọi khó khăn gian khổ tiếp tục lập nên những thành tích xuất sắc và được Nhà nước phong tặng các danh hiệu:

* Tập thể:  
+ 01 Huân chương Chiến công hạng 3.

+ 01 Huân chương Kháng chiến hạng 3.

+ Bộ Quốc phòng tuyên dương 01 lần.
* Cá nhân
+ 01 Huân chương Độc lập hạng 3.

+ 03 Huân chương Kháng chiến hạng nhất.

+ 22 Huân chương Kháng chiến hạng hai.

+ 110 Huân chương Kháng chiến hạng ba.

+ 286 Huy chương Kháng chiến hạng một+hạng hai.

+ 51 Bảng vàng danh dự.

+ 421 Bảng gia đình vẻ vang.

+ 720 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang.

+ 182 Huân chương Chiến sĩ giải phóng.

+ 110 Huân chương Chiến công.

+ 07 Dũng sĩ diệt Mỹ.

+ 07 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

+ 187 Liệt sĩ.

+ 116 Thương, bệnh binh.

+ 125 gia đình có công với cách mạng.

+ 47 Kỷ niệm chương TNXP

+ 1 Đoàn thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TỪ 1975 ĐẾN NAY:
Thực hiện 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN nhất là giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ quân và dân xã Đoàn Lập tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng trong chiến đấu, đoàn kết năng động sáng tạo trong lao động sản xuất dành được những thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực xây dựng xã Đoàn Lập ngày càng giàu mạnh.
1, Đảng bộ đã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện của Chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Đảng bộ có 283 đảng viên được rèn luyện thử thách qua chiến đấu và công tác, luôn luôn giữ vững sự đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thực sự là hạt nhân lãnh đạo. Nhân dân trong xã vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Từ năm 1995 - 2008 Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh".
 Bộ máy lãnh đạo xã được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngày càng hiệu quả tạo lên bước chuyển biến mạnh mẽ về KTXH, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH ở địa phương. Từ năm 1995 - 2008 liên tục đạt vững mạnh toàn diện được huyện công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đoàn thể quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, thu hút 95% đoàn viên, hội viên tham gia vào các đoàn thể quần chúng, là một đơn vị điển hình trong công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện của huyện Tiên Lãng.
2, Cùng với công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Đảng bộ quân và dân Đoàn Lập luôn xác định đẩy mạnh phát triển KT - VHXH ở địa phương là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, trong những năm qua đã khắc phục mọi khó khăn năng động, sáng tạo tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương.
* Về kinh tế: Tổng sản phẩm xã hội từ năm 1995 - 2008, tăng bình quân 10%/năm, bình quân đầu người năm 1995 đạt 2,5 triệu đồng/người/năm, thì năm 2008 thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu đồng/người/năm. Năng xuất lúa năm 1985 đạt 63 tạ/ha/năm. Năm 2008 đạt 114 tạ/ha/năm, lương thực bình quân đầu người năm 1986 là 361kg/người/năm đến năm 2008 đạt 670kg/người/năm tăng 259kg/người. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế năm 1995 tỉ lệ Nông nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp xây dựng - Dịch vụ đạt 80% - 5% - 15%, năm 2008 đạt 49,77% - 14,36% - 35,87%. Quan tâm chỉ đạo công tác xoá đói, giảm nghèo. Năm 2008  tỉ lệ hộ khá và giàu trên 60%.
Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cứng hoá toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn, các đường trục chính đã được nhựa hoá, củng cố xây dựng mương cứng sau các trạm bơm dài 8km, xây dựng nâng cấp 12 cầu đập, xây mới 03 trạm biến thế điện, 100% số hộ trong xã được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.
* Về văn hoá xã hội: Thường xuyên chăm lo sự nghiệp giáo dục văn hoá xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, xây dựng 03 trường học cao tầng, 03 nhà trẻ, 06 lớp mẫu giáo. Đến năm 2008 có 100% số cháu trong độ tuổi đi học được tới trường, 70% học sinh Tiểu học được học 2 buổi trên ngày. Năm 2007 - 2008 có 100% học sinh được chuyển lớp, 95% chuyển cấp. Trường Tiểu học và THCS nhiều năm đạt tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố. Hàng năm xã Đoàn Lập đều đứng thứ nhất hoặc nhì huyện về đơn vị có học sinh giỏi các cấp. Mỗi năm có từ 35 - 38 học sinh đỗ Đại học.
Công tác dân số KHHGĐ và chăm sóc trẻ em hàng năm đều hoàn thành xuất sắc, tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,6%. Xã đã được công nhận chuẩn quốc gia về Y tế.
Phong trào VHTT phát triển mạnh, có 100% số thôn có cụm loa truyền thanh công cộng, tỉ lệ hộ có Ti vi đạt trên 90%, tỉ lệ ngói hoá đạt 99,5%, bình quân 40 máy điện thoại/100 dân và 75% số hộ gia đình trong xã có xe máy. Đã khai trương 12/12 làng văn hoá. Trong đó 8 làng được công nhận làng văn hoá lần 1.
Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với nước. Xây dựng 04 ngôi nhà tình nghĩa, tu sửa 30 nhà, tặng 52 sổ tiết kiệm cho các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh với tổng kinh phí là: 982 triệu đồng, đến nay 100% các hộ gia đình chính sách có mức sống khá ở địa phương, tặng 100% suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm.
* Về An ninh, Quốc phòng: Trong tình hình mới công tác Quốc phòng, An ninh luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, lực lượng dân quân, đội ngũ công an viên được củng cố xây dựng có chất lượng cao làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xung kích đi đầu trong lao động sản xuất, hiện nay đã biên chế được 215 dân quân, 521 dự bị động viên, hàng năm hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, qua kiểm tra tỉ lệ khá - giỏi đều đạt 80%. Lực lượng dân quân liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, lực lượng công an đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, hàng năm chỉ tiêu tuyển quân đạt 100% kế hoạch.
Biểu dương những thành tích đã đạt được của xã Đoàn Lập, ngày 28/5/2010 Chủ tịch nước đã ký quyết định số 740 công nhận xã Đoàn Lập là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ngày 19/12/2010, Đảng bộ, quân và dân xã Đoàn Lập long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu cao quý này. Đây là niềm vui lớn đối với Đảng bộ, quân và dân xã Đoàn Lập trong dịp Tết đến xuân về./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới

Bản quyền thuộc Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Địa chỉ: Thôn Tiên Đôi Nội, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Điện thoại: 02253883192 - Fax: .............................

Email: ubdoanlap@gmail.com