image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
bát hương thời Mạc Quí hiếm
Lượt xem: 71
BÁT HƯƠNG NÀY CÓ MỘT KHÔNG HAI - Do Cụ Nguyễn Khắc Cần (Đỗ Đồng Tam Giáp xuất thân)

Mong ai nhìn được hình này cho ý kiến

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới

Bản quyền thuộc Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Địa chỉ: Thôn Tiên Đôi Nội, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Điện thoại: 02253883192 - Fax: .............................

Email: ubdoanlap@gmail.com