image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Huyện Tiên Lãng: 96,5% gia đình sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh
Lượt xem: 73

Những năm qua, xác định sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh trong sinh hoạt góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, huyện Tiên Lãng đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện 

Những năm qua, xác định sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh trong sinh hoạt góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, huyện Tiên Lãng đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Qua đó, nâng cao ý thức của các tầng lớp Nhân dân trong việc trực tiếp tham gia giữ gìn, bảo vệ nguồn nước và môi trường, tích cực xử lý chất thải sinh hoạt, sản xuất…

Đến nay, trên địa bàn huyện có nhà máy nước thị trấn Tiên Lãng và 16 điểm cấp nước sạch tập trung tại các xã. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,5%. Trong đó, thị trấn Tiên Lãng được Chính phủ Phần Lan hỗ trợ xây dựng nhà máy cấp nước, với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng, công suất 1.400m3, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước sạch theo tiêu chuẩn Việt Nam cho 8 khu dân cư với hơn 3.500 hộ dân.

Hiện nay, nước sạch, vệ sinh môi trường đã trở thành vấn đề toàn cầu, thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại. Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, dịch vụ, quá trình đô thị hóa, sự gia tăng dân số, các thảm họa do thiên tai và những diễn biến bất thường về khí hậu toàn cầu gia tăng đặt công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trước nhiều khó khăn và thách thức. Để làm tốt công tác này, thời gian tới, huyện Tiên Lãng chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật Môi trường; chú trọng công tác quản lý chất thải, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, không ngừng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước và giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới

Bản quyền thuộc Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Địa chỉ: Thôn Tiên Đôi Nội, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Điện thoại: 02253883192 - Fax: .............................

Email: ubdoanlap@gmail.com