image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Toàn huyện có 30 trường học đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 74

Những năm qua, huyện Tiên Lãng luôn quan tâm đầu tư, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân.

Những năm qua, huyện Tiên Lãng luôn quan tâm đầu tư, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân.

Toàn huyện hiện có 25 trường mầm non, 26 trường tiểu học, 23 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông và 1 trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên. Đến nay, đã có 30 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, Trường Mầm non Cấp Tiến đang hoàn thiện hồ sơ để xem xét công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm 2015; 100% các trường có nhà cao tầng, đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, huyện tích cực thực hiện phổ cập trung học và nghề, hoàn thành trước thời hạn thành phố giao; 23/23 xã, thị trấn đạt 2 chuẩn, hoàn thành phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuối năm 2014, hàng năm có hơn 1.000 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học và cao đẳng.  Năm học 2013-2014, toàn huyện đạt 470 giải học sinh giỏi quốc gia, thành phố.

Thời gian tới, huyện tích cực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hồ sơ để nghị thành phố xem xét công nhận các trường: Mầm non Đoàn Lập, Mầm non Liên Hào, Mầm non Liên Phong và Tiểu học Đoàn Lập đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2015-2016; tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo từ bậc mầm non đến phổ thông. Để đạt chỉ tiêu đề ra, huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương XIII, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; coi trọng nâng cao chất lượng văn hóa đại trà, giáo dục đạo đức học sinh và chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng các trung tâm các hoạt động cộng đồng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới

Bản quyền thuộc Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Địa chỉ: Thôn Tiên Đôi Nội, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Điện thoại: 02253883192 - Fax: .............................

Email: ubdoanlap@gmail.com